Weblog Stef Bijl
Alle scholen gezond in 2015
image

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen. Dit staat in een gezamenlijk actieplan (pdf)  van lokale PvdA-lijsttrekkers en onze Tweede Kamerfractie.

Steeds meer Nederlandse kinderen hebben overgewicht, inmiddels is zelfs 13 procent van de kinderen te zwaar. Scholen, sportverenigingen en gemeenten moeten hun handen ineen slaan om kinderen uit te dagen meer te gaan sporten en gezond te eten. Zo voorkomen we gezondheidsklachten nu en op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan.

Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Daarom roken leraren en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar niet op school en op het schoolplein. Ook worden speciale themadagen georganiseerd met topsporters, die kinderen kunnen inspireren door te laten zien hoe leuk het is om gezond en sportief te leven. Tot slot is ook een gezonde leeromgeving van groot belang. Scholen met onvoldoende ventilatie en frisse lucht moeten daarom worden gemoderniseerd.

Stef | 21-02-2014 12:34 | Link | Comments (0)
Jongerendebat Ben FF Politiek

PvdA Zevenaar organiseert samen met de jongerenwerkers van Caleidoz het jongerendebat Ben FF Politiek op maandag 24 februari van 9.00 – 12.45 uur op Het Liemers College, locatie Vesterbos.

 

Jongeren enthousiast maken voor politiek

Door een debat te organiseren tussen de scholieren van Het Liemers College en de lokale politieke partijen worden jongeren betrokken bij en enthousiast gemaakt voor de (lokale) politiek. PvdA Zevenaar vindt het belangrijk om de mening te horen van deze toekomstige kiezers.. Het Liemers College stelt de lesuren beschikbaar voor de jongeren om in gesprek te gaan, vragen te stellen en het debat aan te gaan met de politici.

Alle Zevenaarse politieke partijen zijn uitgenodigd door PvdA Zevenaar. Het debat wordt gevoerd onder leiding van burgervader, Jan de Ruiter. De jongerenwerkers van Caleidoz hebben de kantine omgetoverd tot een politiek arena. Het debat wordt gevoerd aan de hand van verschillende stellingen. In de aanloop naar het debat wordt op het Liemers College een klaagmuur opgehangen waar iedereen zijn of haar vragen, zorgen of opmerkingen op kan plaatsen. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn bij het debat.

 

Prijsuitreiking

De beste debater krijgt een prijs uitgereikt op vrijdag 14 maart. Dit wordt feestelijk en politiek omlijst.

 

Ben FF.. projecten van Caleidoz

In 2013 zijn Ben FF Buiten (doelgroep kinderen) en Ben FF Jong (doelgroep tieners) georganiseerd. Dit zijn activiteiten waarbij in verschillende wijken en kerkdorpen van de gemeente Zevenaar buiten activiteiten worden neergezet, altijd in samenwerking met bewoners en lokale verenigingen. Het belangrijkste doel hierbij is, naast een leuke activiteit aanbieden, verbindingen leggen tussen de bewoners en lokale verenigingen, zodat Ben FF Jong en Ben FF Buiten uiteindelijk door de inwoners zelf georganiseerd kan en gaat worden.
Stef | 17-02-2014 17:47 | Link | Comments (0)
Eén Liemerse Gemeente
image
Enig juiste conclusie na 3 jaar praten en onderzoeken.
Stef | 16-02-2014 20:25 | Link | Comments (0)
PvdA Zevenaar blij met Gelderse Aanpak

De PvdA-fractie in Zevenaar is blij met het besluit van Gedeputeerde Staten voor een Gelderse Aanpak om gemeenten te helpen met het investeren in projecten.

We zien dit als een kans voor Zevenaar om een aantal projecten aan te dragen die een bijdrage leveren aan investeringen die goed zijn voor de Zevenaarse werkgelegenheid en economie.

De PvdA-fractie in Zevenaar heeft alvast een lijstje gemaakt om het Zevenaarse college te helpen. De PvdA zal in de raadsvergadering van 26 februari een motie indienen om het college op te roepen het lijstje aan te vullen en in de volgende commissievergadering deze te bespreken. 

Fractievoorzitter Ronald Stougie: "We kijken verder dan alleen de gemeente Zevenaar, we willen graag projecten aandragen die onze regio versterken qua werkgelegenheid en bereikbaarheid."

Wensenlijstje PvdA Zevenaar 

-       Station Zevenaar Oost realiseren en het verdubbelen van het spoor tot Doetinchem
Dit is goed voor de nieuwe school en de woonwijk Groot Holthuizen en de bereikbaarheid van en naar de Achterhoek.

-       Impuls voor recreatiegebied de Breuly
Het opknappen (recreatie en duurzaam) van de fietspaden en wandelpaden. En de natuur aantrekkelijk maken voor kleinschalige recreatie, bijvoorbeeld door het realiseren van een cool nature park.

-       Impuls voor het Het Landgoed Huis Sevenaer en de Gimbornhof
Het Landgoed Huis Sevenaer en de Gimbornhof zijn de parels in de Liemers en kunnen een extra impuls gebruiken, een wens van de PvdA is wel dat er gedeeltes toegankelijk kunnen worden voor publiek. Zo geven we een impuls aan cultuur en cultuurhistorie.

-       Doortrekken van het Witte Kruis in Babberich
Het doortrekken van het Witte Kruis in Babberich mag niet ontbreken op het lijstje. We zien dat als onderdeel van het versterken van de infrastructuur die nodig is voordat de A15 doorgetrokken kan worden. 

-       Opknappen Lentebad
Het zwembad in Zevenaar is het enige zwembad in de regio die nog van een gemeentelijke overheid is, om deze aantrekkelijk te maken is een opknapbeurt nodig.

-       Meer aandacht voor cultuur
De culturele instellingen staan voor een forse bezuinigingsopgave. De PvdA zou graag met de provincie bekijken hoe we voor de Liemers een mooi cultureel aanbod kunnen behouden.

-       Zonnepanelen op alle scholen en gemeentelijke gebouwen in de Liemers
Voor de Liemers wensen we dat alle scholen en gemeentelijk gebouwen bedekt worden met zonnepanelen, een duurzame kans!

-       Impuls voor detailhandel en binnenstadsprojecten in Zevenaar
Om de detailhandel in het centrum een zetje te geven zou het oude postkantoor een nieuwe functie kunnen krijgen.

-       Geen lege panden meer
in Zevenaar staan verschillende panden leeg of komen binnenkort leeg te staan (bijvoorbeeld het gemeentehuis, het postkantoor en de school het Vestersbos) het zou mooi zijn als er samen met de provincie gekeken kan worden hoe de panden herbestemd kunnen worden. 

Stef | 11-02-2014 23:09 | Link | Comments (0)
PvdA Zevenaar: gemeente Zevenaar is de grote verliezer
De PvdA Zevenaar is nooit een voorstander geweest van de verhuizing naar het BAT-gebouw. Wij gaven de voorkeur aan een verbouwing van het huidige gemeentehuis. Een oplossing die niet alleen minder geld zou kosten, maar ook veel minder risico’s kende. De meerderheid van de gemeenteraad heeft echter besloten vóór het BAT-gebouw en we moeten dus proberen om dat tot een goed eind te brengen.
De verbouwing van het BAT-gebouw is openbaar aanbesteed. De uitkomst hiervan leek positief voor de gemeente, want de verbouwing kon gedaan worden voor minder geld. Maar een aanbestedingsprocedure is ingewikkeld en een (klein) foutje is snel gemaakt. De rechter heeft, na een klacht over de gevolgde procedure, de klager in het gelijk gesteld. Het gemeentebestuur beraadt zich nog, maar duidelijk is dat dit de gemeente geld gaat kosten en het de verbouwing van het BAT-gebouw heel erg vertraagt.
Alle vreugde van coalitiepartners CDA en Lokaal Belang om het resultaat van de aanbesteding en het alvast toewijzen van het positieve resultaat voor het verbouwen van Hal12 is verdampt. Ze zijn nu stil want zij weten wat dit betekent! De door hun bedachte tunnelvisie van een cultuurtempel in een nieuw gemeentehuis blijkt nu niet meer dan een mooi sprookje. Het extra geld dat nodig zal zijn om dit sprookje waar te maken zal ergens vandaan moeten komen. De inwoners van Zevenaar en de culturele instellingen zullen dat gaan merken. Bovendien zal de aanbesteding weer opnieuw moeten worden gedaan. Dat heeft tot gevolg dat we eind 2014 nog geen nieuw gemeentehuis hebben, maar we moeten dan het oude gemeentehuis wel verlaten! Waar moeten de ambtenaren dan werken? Waar gaat de gemeenteraad dan vergaderen?
Het gemeentebestuur heeft beloofd met antwoorden te komen. Wij waren er al eerder klaar mee. Nu de rest van de gemeenteraad nog!
Stef | 02-02-2014 14:58 | Link | Comments (1)

   

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.1 Japan License.

 Deze weblog is powered by Argeweb

 

Reacties
» Replica Horloges: Alle vreugde va...
» m3i zero: Zevenaar dan d...
» mighty student: Deze variant is...
» Jan Horsman: Oplossing gelui...
» Cor Lentjes: Diegenen die be...